قیمت پالت چوبی یورو

جهت دریافت قیمت ها با ما تماس بگیرید
پالت چوبی به ابعاد 110*130
قیمت : 35000 تومان الی 40000 تومان        
پالت های دست دوم        

قیمت پالت چوبی و پالت چوبی یورو به همراه مشخصات     

 
پالت چوبی به ابعاد 115*115
قیمت : 35000 تومان الی 40000 تومان
پالت های دست دوم    
         فروش پالت چوبی
 
 
پالت چوبی به ابعاد 100*120
قیمت : 22000 تومان الی 40000 تومان
پالت های دست دوم    
 
پالت چوبی به ابعاد 100*100
قیمت : 20000 تومان الی 40000 تومان    
پالت های دست دوم    
                                                     
 
فروش پالت چوبی در تهران
 
پالت چوبی به ابعاد 120*80                                                                                
قیمت : 20000 تومان الی 30000 تومان
پالت های دست دوم    
 
قیمت پالت چوبی
 
پالت چوبی یورو به ابعاد 120*80
قیمت : 45000 تومان الی 70000 تومان
پالت های دست دوم    
                                                                                                                               
 
پالت چوبی یورو
 فروش پالت چوبی در تهران و کرج